formy zakupu

     Oferujemy naszym Klientom dwie formy zakupu - w siedzibie firmy na Wilczy lub poprzez akwizytora.

     Sposób dostawy towaru zależy od woli Klienta i ewentualnych późniejszym uzgodnień już bezpośrednio z akwizytorem.